Spiritualiteit met kwaliteit
Activiteiten over innerlijke groei,
creativiteit,esoterie,gezond leven
en zo veel meer...

De kleine bron vzw behandelt uw persoonsgegevens volgens de bepalingen van de privacywetgeving AVG (GDPR, van toepassing vanaf 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden énkel gebruikt om activiteiten van De kleine bron vzw aan u te communiceren. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. We gebruiken uw gegevens voor uw inschrijving van cursussen en lidmaatschap en communicatie over onze activiteiten. Een deel van uw gegevens (inschrijvingen cursussen en lidmaatschap) wordt verwerkt in onze boekhouding.
U bent niet wettelijk verplicht ons informatie mee te delen. Hierbij verklaart u en stemt u ermee in dat u alle gegevens die u ons meedeelt, verstrekt uit vrije wil en met uw instemming, voor de hierin beschreven doeleinden en toepassingen.

U kunt u altijd zelf uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrieven, via de uitschrijflink op onze e-mails of via het formulier op onze website
Indien dit niet lukt, of u wilt uw gegevens door ons laten verwijderen, laat het ons dan weten via info@dekleinebron.be
Ditzelfde geldt voor de websites www.30plusfuiven.be en www.margotdorren.be

U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U mag ons ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van onze websites of informatie op deze sites, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.    • Zoek Activiteiten