Her-bron jezelf
Activiteiten over innerlijke groei, creativiteit,
esoterie, gezond leven en zo veel meer...

Zoek Activiteiten

       


Cursus : Jezus, Christus en het Christusbewustzijn, esoterisch benaderd

Online interactieve cursus: Zowel lesgever als deelnemers kunnen elkaar zien en met elkaar spreken. Achteraf krijg je een terugkijk-link

Onderwerpen die aan bod komen in deze cursus : 

• De soorten bewustzijnstoestanden in het kosmische
• De geestelijke krachten in het universum
• de zonne-hiërarchien
• de planetaire aarde - hiërarchie
• de twee ingrepen van de aarde-logos
• De Essenen
• tak van de grote witte broederschap
• het werkgebied van de Essenen
• oorsprong van de naam “Esseen”
• De conceptie van Jezus en wat eraan vooraf ging
• het aardewoord
• de Christus (Jesuah)
• Zoroaster : (manifestatie van de aardelogos)
• de onbevlekte ontvangenis
• De geboorte van Jezus
• de geboorte
• de plaats van geboorte :
• het tijdstip van de geboorte
• het verhaal van de drie wijzen of magiërs en van de ster
• Het leven van Jezus van 0 tot 12
• de Carmelberg
• Het leven van Jezus van 12 tot 24 jaar
• de overgang van het Zoroaster - ik
• de ervaringen van de jonge Jezus

• Het leven van Jezus van 24 tot 30 jaar
• de tweede belangrijke evolutie in de ziel van Jezus (het mithrasmysterie)
• het leven van Jezus bij de essenen
• de ervaringen die Jezus vervolgens thuis had
• Het leven van Christus van 30 tot 33 jaar
• de inwijdingen van meester Jezus die zijn lichamenzullen geschikt maken voor de incarnatie van de Christus
• 1° inwijding
• de inwijding door de Essenen
• de vier voorbereiden beproevingen
• de inwijding in de grote pyramide
• de inwijding van meester Jezus tot toekomstige « Christus »
• 2° inwijding
• het visioen van Adonaï
• 3° inwijding
• de stem van de innerlijke meester
• 4° inwijding
• de doop door Johannes de Doper
• de derde manifestatie van een deel van de aardelogos
• de confrontatie van Christus met Lucifer en Ahriman
• Christus en zijn lichamen op aarde
• de ervaring van Christus in de gewone mensenwereld
• het ontstaan van de volgelingen van Christus
• de essentie van de Christushandeling
• de rondgang van Christus en de manier waarop hij waargenomen
werd door de massa
• het leven van Christus op aarde tot aan het Golgotha-gebeuren
• Het mysterie van Golgotha
• analogie tussen menselijke opoffering en Christus-opoffering
• wat gebeurde er fysisch op Golgotha
• wat gebeurde er spiritueel op Golgotha

• Wat gebeurde er na Golgotha
• het Pinkstergebeuren
• het leven van Christus op aarde na het Pinkstergebeuren
• de verheerlijking of hemelvaart
• De mythe van de terugkomst van Christus
• De boodschap van Christus

Adriaan geeft meer online lezingen en cursussen en ook een lezing over dit onderwerp op 4/11 klik hier 


Door Adriaan van Zelst.

Studeerde aan de universiteiten van Gent, Leuven. Volgde post-universitaire opleidingen in Columbia (U.S.A.), Leuven, Antwerpen, het Blackwood Hodge Management Centre en de Stichting Industrie-Universiteit.
Hij volgde verder opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting Zijnsoriëntatie en het Centrum Zijnsoriëntatie.
Hij werkte vanaf 1967 in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité werd. Hij is inmiddels met pensioen.
Verder was hij voorzitter of lid van de raad van bestuur van een aantal vennootschappen zoals van De kleine bron vzw en La Verna vzw.
Op dit ogenblik is hij nog steeds voorzitter van het´Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen en lid van de raad van bestuur van De kleine bron vzw en La Verna vzw.
Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coachingpraktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen. Ook coacht hij bedrijfsleiders, groepen, koppels en individuen.
Op esoterisch gebied werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke orde van het Rozekruis, tot op heden is hij Grootraadslid-emeritus.
Hij werd ook ingewijd in alle graden van Traditionele Martinisten Orde.

ZOOM (webinar)

zo 27 dec 2020, 10u-13u eerste les

Deelname:
Leden: 134 euro Niet-leden: 139 euro voor de 3 dagen (Tijdelijke kerstkorting van 10% al afgetrokken !!)

Cursus van 3 voormiddagen. Data: 27/12; 28/12 & 29/12 telkens van 10u-13u
Vooraf inschrijven

Meer activiteiten door Adriaan Van Zelst

DatumSoortTitelPlaats
zo 22 nov 2020LezingVraag & antwoord: De symbolische betekenissen van gebeurtenissen in je leven (GRATIS)ZOOM (webinar)
vr 11 dec 2020CursusGrondige cursus: Leren werken met symbolische betekenissen van gebeurtenissenZOOM (webinar)
zo 27 dec 2020CursusJezus, Christus en het Christusbewustzijn, esoterisch benaderdZOOM (webinar)
za 23 jan 2021CursusGrondige cursus: Chakra's en chakrapsychologieZOOM (webinar)