Spiritualiteit met kwaliteit
Activiteiten over innerlijke groei,
creativiteit,esoterie,gezond leven
en zo veel meer...
   Buitenlichamelijke ervaringen, iedereen kan het en doet het!


Webinar, je bent als deelnemer niet zichtbaar of hoorbaar maar kunt wel vragen stellen via een Q&A knop

Tijdens deze lezing schetst Rolf een beeld van de Focuslevels. Focuslevels zijn de wegwijzers, de TMI-tools, de Westerse kaart voor het exploreren van het menselijke bewustzijn.
Een kaart die ons buiten de tijd, naar andere dimensies en … voorbij de dood brengt.

Dankzij de Hemi-sync methode, die Rolf zal uitleggen, is het mogelijk specifieke bewustzijnstoestanden voor langere tijd vast te houden. In plaats van jarenlange meditatie kan je deze werelden veel sneller bereiken en ze zelf en zonder gevaar betreden.

Aan de hand van de eigen buiten-lichamelijke ervaringen en de verhalen van Bob Monroe, neemt Rolf je mee naar nieuwe en oude bewustzijnsgebieden, vele reeds gekend en beschreven door de (oer)oude wijsheidstradities van de Aarde.

 

Door Rolf Nuyts Outreach Facilitator TMI 

Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst -bewust- in aanraking met het fenomeen Buiten-Lichamelijke Ervaringen. Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis,politiek, economie, ... . Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot hij in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagdagelijkse leven.
Sinds 2013 is Rolf Certified Outreach Trainer aan het TMI en vanaf juni 2014 ook Member of the Board.
Zijn missie is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-sync wordt hierbij gebruikt als laagdrempelige tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.


Leden: 11 euro Niet-leden: 12 euro

ZOOM (webinar)

do 19 nov 2020, 20u

Deelname:
Leden: 11 euro
Niet-leden: 12 euro


Opname

Meer activiteiten door Rolf Nuyts
    • Zoek Activiteiten