Spiritualiteit met kwaliteit
Activiteiten over innerlijke groei,
creativiteit,esoterie,gezond leven
en zo veel meer...
   Het geheime leven van Jezus, wie was hij echt.

Webinar: je bent als deelnemer niet zichtbaar of hoorbaar, maar kunt wel vragen stellen via een Q&A knop. Achteraf krijg je een terugkijk-link

Deze lezing behandelt o.a. :
• De Essenen
• De conceptie van Jezus en wat eraan vooraf ging
• De geboorte van Jezus
• de echte geboorteplaats en de symboliek van het tijdstip
• de symboliek van de drie wijzen de ster
• De ver doorgedreven opleiding die Jezus kreeg bij de Essenen op de Carmelberg en de reizen die hij ondernam om te leren genezen
• De psychische ervaringen van de Jezus en de rol van de Mithrasmysteriën hierbij
• De inwijdingen die meester Jezus ontving bi de Essenen en in de Pyramide om zijn lichamen geschikt te maken voor de incarnatie van de Christus in zijn lichaam
• Het eigenlijke mysterie op Golgotha 

Adriaan geeft meer online voordrachten en cursussen klik hier 


Door Adriaan van Zelst.

Studeerde aan de universiteiten van Gent, Leuven.
Volgde post-universitaire opleidingen in Columbia (U.S.A.), Leuven, Antwerpen, het Blackwood Hodge Management Centre en de Stichting Industrie-Universiteit.
Hij volgde verder opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting Zijnsoriëntatie en het Centrum Zijnsoriëntatie.
Hij werkte vanaf 1967 in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité werd. Hij is inmiddels 14 jaar met pensioen.
Verder was hij voorzitter of lid van de raad van bestuur van een aantal vennootschappen.
Op dit ogenblik is hij nog steeds voorzitter van het´Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen´en trainer bij het Centrum Zijnsoriëntatie Nederland.
Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coachingpraktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen. Ook coacht hij bedrijfsleiders en groepen.
Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke orde van het Rozekruis. Hij was er achtereenvolgens Meester, Algemeen Inspecteur, Grootraadslid, Grootpenningmeester en Bestuurslid. Op heden is hij Grootraadslid-emeritus.
Hij werd ook ingewijd in alle graden van Traditionele Martinisten Orde.


Leden: 11 euro Niet-leden: 12 euro

ZOOM (webinar)

wo 04 nov 2020, 20u

Deelname:
Leden: 11 euro
Niet-leden: 12 euro


Opname

Meer activiteiten door Adriaan Van Zelst
    • Zoek Activiteiten