Spiritualiteit met kwaliteit
Activiteiten over innerlijke groei,
creativiteit,esoterie,gezond leven
en zo veel meer...
   Welke evolutie heeft de kosmos, de mensheid en wijzelf achter de rug?

Interactieve webinar van ongeveer 2 uur die diep ingaat op het onderwerp. 

Deze avond bespreekt Adriaan - via de geschiedenis van de kosmische evolutie - de evolutie van de aarde en van onszelf, waardoor wij onszelf als mens beter leren begrijpen, en dus onszelf beter leren aanvaarden zoals wij gewoon zijn, want dat is de enige sleutel tot verandering en tot groei. Zowel als individuele mens maar ook als mensheid
De bedoeling van deze webinar is niet kennis te nemen van een hoop weetjes over Lemurië en Atlantis, want die kunt gij - in juiste of verkeerde vorm - in allerlei boeken vinden.
De bedoeling is om - via de geschiedenis van de kosmische evolutie - de evolutie van de aarde en van onszelf ook naar de toekomst toe, beter te begrijpen.

Vragen die aan de orde komen zijn o.a. :
"Vanwaar kom ik als mens nu eigenlijk ? "
"Wie of wat ben ik in essentie ?"
"Hoe bouw ik een steeds groter bewustzijn op ?"
"Waarom ben ik nu geïncarneerd op aarde ?"

Adriaan geeft meer lezingen en cursussen klik hier 


Door Adriaan van Zelst.

Studeerde aan de universiteiten van Gent, Leuven.
Volgde post-universitaire opleidingen in Columbia (U.S.A.), Leuven, Antwerpen, het Blackwood Hodge Management Centre en de Stichting Industrie-Universiteit.
Hij volgde verder opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting Zijnsoriëntatie en het Centrum Zijnsoriëntatie.
Hij werkte vanaf 1967 in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité werd. Hij is inmiddels met pensioen.
Verder was hij voorzitter of lid van de raad van bestuur van een aantal vennootschappen.
Op dit ogenblik is hij nog steeds voorzitter van het´Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen´en bestuurslid bij De kleine bron vzw
Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coachingpraktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen. Ook coacht hij bedrijfsleiders en groepen.
Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke orde van het Rozekruis. Hij was er achtereenvolgens Meester, Algemeen Inspecteur, Grootraadslid, Grootpenningmeester en Bestuurslid. Op heden is hij Grootraadslid-emeritus.
Hij werd ook ingewijd in alle graden van Traditionele Martinisten Orde.


Leden: 11 euro Niet-leden: 12 euro

ZOOM (webinar)

do 14 jul 2022, 20u-22u

Deelname:
Leden: 11 euro
Niet-leden: 12 euro


Opname

Meer activiteiten door Adriaan Van Zelst
    • Zoek Activiteiten