Her-bron jezelf
Activiteiten over innerlijke groei, creativiteit,
esoterie, gezond leven en zo veel meer...

Zoek Activiteiten

       


Voordracht : Epigenetica, optimaal gezond zijn (worden) zonder medicijnen Bazel
Het Gildenhuis: Kruibekestraat 33
do 06 jul 2017, 20u

Deelname:
Leden: 8,50 euro
Niet-leden: 9,50 euro


Inschrijven niet nodig

(Zaal met airco !)

Epigenetica: voor iedereen in begrijpelijke taal uitgelegd. met powerpointpresentatie

Het verschil tussen de klassieke geneeskunde of de EBM = Evidence Based Medicine en over het wetenschappelijk onderbouwde alternatief de Epigenetica of de SBM = System Based Medicine.

EBM steunt op een analytisch mechanistische visie van het menselijk lichaam. De voornaamste reden hiervoor is dat hun onderzoek en onderwijs voornamelijk gesponsord wordt die bedrijven die aan deze methode en stoffen grof geld verdienen (Pharmaindustrie).
Men is ziek als men symptomen heeft. EBM is vrij sterk in het herkennen en genezen van ziekten veroorzaakt door externe factoren zoals bacteriën, micro-organismen, behalve virussen. Deze laatste worden meestal preventief bestreden met vaccins die zeer schadelijk kunnen zijn voor het organisme. Een endogene ziekte wordt door EBM pas erkend wanneer ze via onderzoek van bloed en medische beeldvorming ‘gezien’ kunnen worden. Erger nog, vele chronische aandoeningen worden niet onderkend omdat men de oorzaak van de aandoening niet kan ‘zien’ waardoor de aandoening het label ‘psychisch’ krijgt.
EBM verwart bewust de resultaten van testen die gedaan worden met synthetische producten met die die kunnen gedaan worden met natuurlijke producten. Daardoor onraden ze supplementen die, als ze van natuurlijke oorsprong zijn, heilzaam kunnen zijn voor het lichaam. Ze doet dit ook door het chronisch gebruik van medicatie aan te raden en door te vlug te grijpen naar nodeloze medicatie zoals maagzuurremmers, statines, antidepressiva, … EBM kan in acute omstandigheden levensreddend zijn maar in andere omstandigheden is ze levensbedreigend.

SBM steunt op een systemische visie van het menselijk lichaam. Eén van de biochemische hoekstenen is de Epigenetica, een andere is de fytotherapie. Energetisch zijn er heel wat bijkomende mogelijkheden. Met SBM kan men ziektes voorkomen en genezen door evenwichten te herstellen door het gebruik van natuurlijke nutritionele en fytotherapeutische middelen. Aanvullend kan met antroposofische middelen en met homeopathie gewerkt worden. SBM is geen alternatief voor EBM. Ieder heeft zijn eigen werkterrein op het vlak van gezondheid. EBM voldoet aan de directe noden maar deze werkwijze schaadt vaak de belangen van het lichaam. SBM geneest het organisme maar het vraagt een aangepaste levensstijl.

Door Fons Wils

Fons Wils benadert de wereld met een zeer grote wetenschappelijke interesse. Hij studeerde Natuurkunde maar vond daar niet de diepgang die hij zocht. Daarop ging hij de parapsychologie, de astrologie en de Oosterse filosofieën verkennen. Fons Wils zoekt de ziel, dat wat de dingen doet doen wat ze doen. Daarom ging hij later geneeskunde studeren. Die ervaring leerde hem dat je je gezondheid op twee manieren kan benaderen: de problemen onderdrukken en dus aan symptoombestrijding doen óf de problemen bij de bron aanpakken en er voor zorgen dat je lichaam als geheel aan zelfherstel doet. Meer activiteiten door Fons Wils
DatumSoortTitelPlaats