Her-bron jezelf
Activiteiten over innerlijke groei, creativiteit,
esoterie, gezond leven en zo veel meer...

Zoek Activiteiten

       


Voordracht : De vier temperamenten, herkenbaar in het gelaat. Welk temperament ben jij? Antwerpen
Letterkundestraat 133
do 06 okt 2016, 20u

Deelname:
Leden: 8,50 euro
Niet-leden: 9,50 euro


Inschrijven niet nodig

Voordracht met praktijkvoorbeelden

We kennen vier temperamenten: het cholerisch, melancholisch, sanguinisch en flegmatisch type. Deze kunnen we herkennen in het gedrag, maar ook aan de uiterlijke kenmerken. Hoe zien we in het gelaat de kenmerken van de temperamenten terug? Hoe kunnen wij daarmee leren omgaan?

We hebben vaak de behoefte mensen in te delen in psychologische typen. Het helpt ons de complexe mens te begrijpen. Lang geleden werd er reeds een verdeling in de vier ‘humorale’ temperamenten gemaakt door Hippocrates. Hij stelde dat de psyche van de mens werd gevormd door de mate waarin bepaalde vloeistoffen (‘humoren’) in elke mens aanwezig waren. De indeling in de humorale typen geeft ons een inzicht in wie de ander is.

Het cholerisch temperament laat ons de vaak ongetemde wil zien, het sanguinisch tempe-rament is de dartele mens die meer op het gevoel reageert, het melancholisch type is ie-mand die het gevoel als te zwaar beleeft en het flegmatisch type komt niet snel in beweging, hij ‘vloeit’ als het ware langs de gebeurtenissen.

In de gelaatkunde herkennen we een belangrijk hulpmiddel: diverse kenmerken geven aan welke temperamentkenmerken meer of juist minder spelen. De bouw van het gelaat weerspiegelt de mate waarin iemand bij een bepaald temperament hoort. Dat geeft ons de mogelijkheid om beter met die persoon om te gaan en ook om onze communicatie af te stemmen op dat temperament. Het gevolg is dat men meer aansluiting kan krijgen met de ander.

Paul geeft in deze lezing een inzicht in de betekenis van elk van deze temperamenten en de weerspiegeling daarvan in het gelaat. Hij geeft ons daarmee de kans de ander beter te begrijpen.
 

Door Paul Bles

Paul Bles, oorspronkelijk jurist, leraar en decaan, bestudeerde diverse filosofische en psychologische gebieden. Hij volgde de opleiding tot diagnostisch handanalist aan de Academie Antropodynamica en is vele jaren daaraan verbonden geweest als docent. Nu geeft Paul voordrachten en cursussen in Nederland en België. Als handanalist, gelaatsanalist en therapeut heeft hij reeds jaren een eigen praktijk

Paul Bles geeft ook een cursus gelaatkunde vanaf 15 okt

en ook andere voordrachten en cursussen, klik hierMeer activiteiten door Paul Bles
DatumSoortTitelPlaats