Her-bron jezelf
Activiteiten over innerlijke groei, creativiteit,
esoterie, gezond leven en zo veel meer...

Zoek Activiteiten

       


Cursus : Ken je Karma praktisch werken aan een karmisch knooppunt met onze kunstzinnige methode 'tijdsvenster'. Lille
za 27 aug 2016, 10-18u

Deelname:
Leden: 78 euro
Niet-leden: 82 euro incl dranken

Rolleken 10, 2275 Lille. Lunch bestellen is mogelijk aan 8
Vooraf inschrijven

“Tijdsvenster” is een door ons ontwikkelde kunstzinnige weg waarbij je een onopgelost knooppunt in je leven in je aandacht plaatst. We gebruiken als het ware het “Nu” als tijdsvenster om levenservaringen weer tot leven te wekken. Dit kan een heel concrete gebeurtenis zijn. Maar het kan ook een spanning zijn, een probleem, een eigenaardigheid, iets vervelends of juist iets heel moois maar onbegrijpelijks. Vanuit dit venster gaan we op zoek naar de schaduwzijde van deze levenservaring, naar de lichtzijde, naar het verleden en naar de toekomst.
In dit proces houden we er rekening mee dat de menselijke ontwikkeling zich niet noodzakelijkerwijze afspeelt binnen één leven maar dat we veel reeds meebrengen van voor de geboorte en dat onze toekomst zich uitstrekt over de grenzen van dit leven heen.
Het doel van de workshop is dat we onopgeloste raadsels uit ons leven onderzoeken, dat we knooppunten ontwarren om hun gebonden energie te bevrijden opdat we ons beter aan het nu-moment zouden kunnen overgeven en uiteindelijk meer vrije keuzemogelijkheden verwerven voor het toekomstige. Het is een introductie in het praktische karmawerk.
We werken hoofdzakelijk met technieken uit de beeldende kunst en nu en dan met het lichaam.
Meer info vind je op www.karmaart.net .


Door Jaak Hillen

Jaak Hillen leeft en werkt als beeldend kunstenaar en onderzoekt sinds 20 jaren scheppende processen. Hij stootte daarbij op het menselijke “Zelf”, als regisseur van het creatie gebeuren, dat daarbij de gangbare grenzen van ruimte en tijd overstijgt. De gedachte aan Karma en Reïncarnatie werd een wezenlijk onderdeel van zijn zoektocht en resulteerde in talrijke workshops en opleidingen in het praktische karmawerk. Daarbij maakt hij vooral gebruik van eenvoudige technieken uit zijn praktijk als kunstenaar. Hij werd in 2001 medewerker van NALM – New Adult Learning Movement – waar hij dit onderzoek verder kon ontwikkelen en toepassen in samenwerking met vele collega’s.

 Meer activiteiten door Jaak Hillen
DatumSoortTitelPlaats